Statystycznie co piąta osoba mieszka sama. Dla wielu osób pies lub kot jest tak naprawdę jedynym towarzyszem życia. Ile z Was zadawało sobie pytanie: co się stanie z moim pupilem, np. gdy trafię do szpitala? Ubezpieczenie mieszkaniowe Warty może dać na to odpowiedź.

Jak ubezpieczenie Warty przydaje się samotnym posiadaczom zwierząt?

Osobom samotnym może przydać się gwarancja opieki nad zwierzętami w czasie hospitalizacji właściciela zawarta w ubezpieczeniu Warta Dom Komfort Plus. Dotyczy ona pobytu w szpitalu spowodowanego:

  • nieszczęśliwym wypadkiem
  • nagłym zachorowaniem, trwającego dłużej niż 2 dni.

Może ona polegać na zapewnieniu opieki w miejscu zamieszkania ubezpieczonego nawet przez 5 dni lub zorganizowaniu i pokryciu kosztów transportu do wyznaczonej osoby lub schroniska.

Opieka w miejscu zamieszkania ubezpieczonego polega na karmieniu, wyprowadzaniu na spacer oraz utrzymaniu higieny psa lub kota. Jeżeli po wykorzystaniu limitu będzie istniała konieczność przedłużenia opieki, Warta dołoży starań w celu zorganizowania opieki przez dalszą rodzinę lub schronisko dla zwierząt. Jeśli potrzebny jest transport do osoby wyznaczonej do opieki lub do schroniska dla zwierząt, Warta organizuje cały proces i pokrywa koszty z tym związane.

Jak to działa w praktyce?

Jeśli opiekuna spotka w domu nieszczęśliwy wypadek lub nagle zachoruje, skutkiem czego trafi on do szpitala i wiadomo, że spędzi w nim dłużej niż 2 dni – wystarczy zadzwonić do centrum Obsługi Klienta Warty i poprosić o organizację takiej usługi. Operator assistance przyśle odpowiednią osobę po klucze do mieszkania i ta zaopiekuje się pupilem pozostałym w domu. Plusem takiego rozwiązania jest to, że osoby pracujące na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego są odpowiednio weryfikowane, a ich praca jest nadzorowana. To znacznie bezpieczniejsze rozwiązanie, niż przekazywanie kluczy do mieszkania osobom z ogłoszenia czy Internetu.

O czym pamiętać, żeby uzyskać pomoc?

Mając takie ubezpieczenie warto przygotować się na wypadek poważniejszego zdarzenia, kiedy sami nie jesteśmy w stanie kontaktować się z operatorem assistance. Żeby Warta mogła udzielić takiej pomocy, bez fatygowania posiadacza polisy, warto wyznaczyć osobę dysponującą kluczami do lokalu. Musi mieć ona pisemne pełnomocnictwo do podejmowania decyzji w sprawach związanych z nieruchomością. Dzięki temu będzie mogła wezwać pomoc assistance w naszym imieniu, wpuścić do domu opiekuna zwierzęcia i ustalić z nim szczegóły usługi.

Pełnomocnictwo może być sporządzone zarówno przed, jak i po zdarzeniu. W tym drugim wypadku można je przesłać mailem lub faxem. Powinno zawierać numer polisy, dane umożliwiające identyfikację osoby upoważniającej, pełnomocnika, nieruchomości oraz oczywiście zakres czynności do jakich upoważnia się daną osobę.